social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

يكشنبه1402/8/21

09:20:1

256

در اداره کل استاندارد استان فارس

برگزاری نشست بررسی کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان فارس، نشستی درخصوص کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای سازمان ملی استاندارد ایران با حضور دکتر ریزانه مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد ایران به صورت مجازی و دکتر رزمجو مدیر کل استاندارد فارس، روسا و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شیراز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز  به صورت حضوری برگزار شد.
مدیر کل استاندارد فارس با تاکید بر اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندها و با توجه به جلسات برگزار شده در همین راستا به ترسیم نقشه راه هوش مصنوعی و اولویت‌ها در سازمان پرداختند.
دکتر ریزانه درخصوص اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در حوزه سیاست‌گذاری‌های سازمان مطالبی را عنوان و روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شیراز نظرات خود را درخصوص ابعاد فنی استفاده از هوش مصنوعی بیان کردند.
در این نشست مقرر شد کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای سازمان ملی استاندارد ایران تبیین و اولویت‌بندی شود تا سازمان ملی استاندارد ایران بتواند در فرآیندهای خود از هوش مصنوعی بهره ببرد. در پایان این نشست مصوباتی به تصویب رسید.